Passiflora
  • plant_Helenium detail.jpg

Veel nieuwe bezoekers

Er waren de afgelopen maanden weer allerlei nieuwe bezoekers bij Passiflora.

Veel nieuwe bezoekers bij Passiflora, een bus vol uit Gouda maar ook bijvoorbeeld Vrouwen van Nu uit Giekerk en een tuinclub uit Roden hebben Passiflora ontdekt.

Onze vaste bezoekers uit Belgie kwamen natuurlijk ook weer en we kregen een alleraardigst briefje van Tea Looyenga die met een kennisje het open tuinweekend in juni bezocht en lyrisch was over de planten die door Francien verkocht waren van onze eenjarigen tafel. 

Nu de tuin wat meer vocht krijgt is het weer de ideale tijd om te planten en we verwachten deze maand dan ook nog heel wat bezoekers.